اســــــتاد کــــــــــیولا

تعرفه تبلیغات در سایت

 

نویسنده : استاد کیولا بازدید : 1344 تاريخ : چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393 ساعت: 1:03
برچسب‌ها :

 جیولوجی منطقوی افغانستان 

جیولوجی منطقوی عبارت از علمی است که ساختمان جیولوجیکی، تاریخ انکشاف و دیگر خصوصیات جیولوجیکی یک منطقه معین قشر زمین را که توسط سرحدات سیاسی، ساختمان‌های بزرگ جیولوجیکی و اشکال معیین جیومورفولوجیکی احاطه شده باشد، مطالعه می‌نماید.

چون به صورت مشخص در این مضمون جیولوجی افغانستان مورد مطالعه قرار می‌گیرد از این‌رو به نام جیولوجی منطقوی افغانستان یاد می‌شود.

جیولوجی منطقوی با شعبات دیگر جیولوجی ارتباط داشته و در موارد معین از آن استفاده می‌نمایند. هدف از جیولوجی منطقوی مطالعه قوانین عمومی ترکیب مواد، تصنیف احجار و ساختمان یک منطقه است. با درنظرداشت معلومات فوق ارتباط مواد مفیده را با ساختمان معین منطقه مورد نظر واضح می‌کند.

اهمیت جیولوجی منطقوی به خصوص در اوایل مطالعات جیولوجیکی ساحه فوق العاده زیاد بوده از روی معلومات داده شده می توانیم پیش بینی نماییم که در حصص مختلف زمین چه نوع معادن مواد مفیده موجود بوده و در کشف آن کدام میتود را باید استفاده نمود. در ابتدا جیولوجی منطقوی تنها ترکیب مواد بحری را در سطح زمین مطالعه می‌نمود، یعنی این علم تنها نقشه های پتروگرافیکی راترتیب می‌داد. مراحل بعدی وظیفه این بخش جیولوجی عبارت از مطالعه ستراتیگرافی بوده که در این وقت نقشه های جیولوجیکی به میان آمد. درحال حاضر جیولوجی منطقوی ساختمان جیولوجیکی به خصوص ستراتیگرافی، لیتولوجی، تکتونیک، پتروگرافی را مورد مطالعه قرار می‌دهد با پیشرفت صنعت جیولوجی منطقوی توانست که نه تنها سطح زمین را مطالعه نماید بلکه تا چند صد کیلومتر قشر زمین را تحقیق کند.

نویسنده : استاد کیولا بازدید : 9501 تاريخ : سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 ساعت: 0:19
برچسب‌ها :

 

تعریف کمربند های جیوسینکلاینی ، شرایط تشکیل و انواع آنها :

کمربندهای جیوسینکلاینی عبارت از کمر بند های متحرک بزرگی اند که در سرحد پلیت های لیتوسفیری اقیانوسی و قاره ای و یا قاره یی بالای قشر نوع بحری یا قشر نازک شده و تغییر یافته قاره یی بوجود می آیند و مدت زمان زیادی محل فعالیت ولکانیزم و تجمع ترسبات میباشد که بعدآ  به ساختمانهای کوهی چین خورده با قشر کوهی تبدیل میگردند .


نویسنده : استاد کیولا بازدید : 6477 تاريخ : سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 ساعت: 0:24
برچسب‌ها : کمربند های جیوسینکلاینی,

 جیوتکتونیک

جیوتکتونیک علمیست پیرامون سترکچر ، حرکات ، دیفارمیشن و تکامل قشر زمین و مانتیه (تکتونوسفیر) نظر به انکشاف زمین در مجموع .

درینجا سترکچر عبارت از ناهمگونی د رتوزیع و شرایط موقعیت احجار ترکیب مختلف میباشد مثلا سترکچرهای قاره ها و اقیانوس ها ی جداگانه و یا قسمت های آنها لیکن سترکچر در جیوتکتونیک به مفهوم دیگری نیز ارائه میشود و آن عبارت از مفهوم مختصر عنصر سترکچرقشر زمین ( شکل سترکچر ) میباشد که این هم به نوبه خویش تقسیم بندی میشود مثلا پلاتفورم ها ، جیوسینکلاین ها ، انتی کلینوری ، انتی کلاین ها و غیره . علاوه بر آن ضرور است تا مفاهیم حرکات ، دیفارمیشن و دیسلاکیشن قشر زمین از هم متفاوت شود . 

نویسنده : استاد کیولا بازدید : 7532 تاريخ : سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 ساعت: 0:25
برچسب‌ها : جیوتکتونیک,